Algemene voorwaardenArtikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

-Rijdes Bloemen en Planten, gevestigd te Vinkeveen, Uitweg 17, tel 0297-261784.Kvk.nr 30063597, btw.nr.NL808880883B01

-klant:De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Rijdes bloemen en planten

-bloemist in onderstaande tekst is Rijdes bloemen en planten

 

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Rijdes bloemen en planten en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Rijdes bloemen en planten

 

Artikel 4. Leveringstijden
Bestellingen voor het versturen van bloemen als geschenk geplaatst voor 13.00 uur van maandag tot en met vrijdag en voor 11.00 uur op zaterdag kunnen in heel de ronde venen geleverd worden op dezelfde dag. Rijdes bloemen en planten kanlevering op zon- en feestdagen niet garanderen. Rijdes bloemen en planten staat het vrij bloemen besteld voor levering op een zon- of feestdag af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna. De tijd van aflevering kan variëren aangezien de bloemisten verschillende afspraken hebben met de bezorgers. Leveringen van Rijdes bloemen en planten vinden gewoonlijk plaats tussen 9.00 uur en 18.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 10.00 en 17.00 op zaterdagen. Rijdes bloemen en planten kan geen exact afleveringstijdstip garanderen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag vooraf geplaatst te worden om een correcte aflevering te kunnen garanderen.

 

Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Rijdes bloemen en planten schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Rijdes bloemen en planten vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

 

Artikel 6. Prijzen
De prijzen die gelden staan onder de plaatjes van de producten en het plaatje toont de “medium” grootte aan. Prijzen zijn inclusief 9 % BTW  en binnen De ronde venen zal 3,50 euro bezorgkosten toegevoegd worden.

 

Artikel 7. Betaling
betaling van de bestelling kan uitsluitend via iDeal (Internetbankieren)

 

Artikel 8. Annulering
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reedsgeleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis etc..)

 

Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen in Nederland zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

 

Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail aan info@rijdesbloemen of telefonisch aan Rijdes bloemen en planten kenbaar te worden gemaakt. Rijdes Bloemen en planten zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

 

Artikel 11. Privacy
Rijdes bloemen en planten behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Rijdes Bloemen en Planten zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Pivacy.

 

Artikel 12. Overig
Rijdes Bloemen en planten kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.Rijdesbloemen zijnhet meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico. Het gebruik van enig materiaal op de website van rijdesbloemen mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toesteming te hebben van Rijdes bloemen en planten, worden gebruikt/ gedownload.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Indien Rijdes bloemen en planten een klacht niet naar tevredenheid van de klant oplost kan de klant tegen betaling van 25 Euro klachtgeld de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Uitspraak van de commissie is bindend. Wordt de klant (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld zal het klachtgeld (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 14 Zichttermijn
Het zichttermijn, zoals bedoelt in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij Rijdes bloemen en planten isniet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.

 

Rijdes bloemen en planten
Uitweg 17
3645 ta Vinkeveen
Telefoon 0297-261784
E-mail info@Rijdesbloemen.nl
KvK 30063597
Btw NL808880883B01